سردخانه زیر صفر 

شرکت صنایع اصفهان سرما ارائه خدمات مشاوره - فروش - ساخت - نصب و راه اندازی سردخانه های صنعتی (تا 20000 تن) و نیمه صنعتی و تجاری تعریف : این نوع سردخانه یک شیفت بعد از تونل انجماد در دمای 20- درجه از مخصولات منجمد شده نگهداری می کند کاربرد : برای محصولاتی چون بستنی و گوشت سفید و قرمز و بعضی از میوه ها مثل خرما که نیاز به دمای زیر صفر دارند مورد استفاده قرار می گیرد.    فروش سردخانه زیر صفر

سردخانه زیر صفر  

Top