سردخانه ثابت 

شرکت صنایع اصفهان سرما ارائه خدمات مشاوره - فروش - ساخت - نصب و راه اندازی سردخانه های صنعتی (تا 20000 تن) و نیمه صنعتی و تجاری. احداث اولين سردخانه در ايران به حدود سال 1290 هجري شمسي نسبت داده مي شود كه توسط روسها در شمال ايران براي بهره برداري از شيلات شمال تاسيس گرديد. تعریف: این نوع سردخانه ثابت بوده و قابل انتقال و جابجایی نیست و با سیستم برودتی فریون 22 تا سقف 5000 تن قابل طراحی و اجرا می باشد. کاربرد: عمدتا این نوع سردخانه جهت نگهداری میوه و محصولات لبنی مورد استفاده قرار می گیرد.  فروش سردخانه ثابت 

سردخانه ثابت

Top