چند راهکار برای درمان سردرد

احادیث متعددی از ائمه اطهار(ع) در حوزه سلامتی، پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مختلف و درمان آنها به دست ما رسیده است که در ادامه برخی از احادیث درباره راه‌های خلاصی از سردرد آمده است:


شستن سر با خطمی
امام کاظم(ع): شستن سر با خطمی در روز جمعه، از سنت است، روزی را سرشار می‌سازد، فقر را بازمی‌دارد، مو و پوست را نکو می‌کند و مایه ایمنی از سردرد است.


 نوشیدن آب نیم‌گرم
امام صادق(ع): پیامبر خدا(ص) به‌هنگام افطار با حلوایی آغاز می‌کرد و بدان، روزه می‌گشود؛ اگر حلوا نمی‌یافت با شکرینه‌ای دیگر یا چند دانه خرما و اگر نیز یافت نمی‌شد، با آب نیم‌گرم. آن گاه می‌فرمودند: این معده و جگر را پاک می‌کند و سردرد را از میان می‌برد.

 شستن پاها با آب سرد
رسول اکرم(ص): شستن پاها با آب سرد پس از بیرون آمدن از حمام، مایه ایمنی از سردرد است.

 مالیدن روغن بنفشه
امام صادق(ع): چه خوب روغنی است روغن بنفشه، درد را از سر و چشمان می‌برد.

 خضاب کردن با حنا
پیامبر خدا(ص): حنا خضاب اسلام است، ثواب عمل مؤمن را می‌افزاید، سردرد را از میان می‌برد، چشم را تیزبین می‌کند، قدرت آمیزش را افزون می‌سازد و مهتر گیاهان خوشبو در دنیا و آخرت است.

استعمال انفیه
امام صادق(ع): پیامبرخدا(ص) چون سردرد داشتند، به روغن کنجد انفیه می‌کرد؛ به‌نقل از علی‌بن یقطین: به امام رضا(ع) نوشتم که در سرم، سردی شدیدی حس می‌کنم به‌گونه‌ای که چون بادی به من می‌خورد، چیزی نمی‌ماند که از هوش بروم؛ امام در پاسخ برایم چنین نوشت: بر تو باد انفیه عنبر و زنبق، پس از خوردن غذا، تا به‌اذن خداوند عافیت یابی.

حجامت
رسول خدا(ص): حجامت در سر، درمانی برای دیوانگی، جذام، شب‌کوری، پیسی و سردرد است.

کاسنی
روزی امام رضا(ع) برای یکی از خدمتکاران که گرفتار تب و سردرد می‌شد، کاسنی خواست و فرمود آن را آرد کنند، سپس آن را به‌روی کاغذی قرار داد و روغن بنفشه به‌رویش ریخت و این مخلوط را بر پیشانی شخص گذاشت، آنگاه فرمود: بدانید که این، تب را می‌برد، برای سردرد سودمند است و آن را از میان می‌برد.

فروش سردخانه صنعتی

Top